Receptom na resuscitáciu európskych miest sú dnes kultúrne aktivity, podpora kreatívneho priemyslu i kultúrny turizmus s nimi súvisiaci. Etapa industrializácie dávno pominula, je čas nahradiť ju dobou kultúrnou! V nadväznosti na túto skutočnosť vzniklo v lete 2008 v Banskej Štiavnici občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru, ktoré prepája individuálne snahy o kultúrny import do zdanlivej periférie Slovenska s profesionálnymi umeleckými aktivitami nie len v zahraničí.